Przy zamówieniu powyżej 100 zł
 

Rejestracja

Wystarczy, że podasz hasło oraz adres E-Mail

  • *
  • *

  • * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
  • Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu serwisu. Zobacz regulamin
  • Tak, chciałbym otrzymywać od OSDW Azymut Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-460), ul. Gottlieba Daimlera 2 informacje handlowe drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, tj. w formie newslettera, dotyczące produktów, usług, aktualnych ofert tej Spółki
  • Tak, chciałbym otrzymywać od OSDW Azymut Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-460), ul. Gottlieba Daimlera 2 informacje handlowe drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, tj. w formie newslettera, dotyczące podmiotów współpracujących ze Spółką, tj. podmiotów będących jej dostawcami
  • Zgadzam się na inicjowanie przez OSDW Azymut Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-460), ul. Gottlieba Daimlera 2 połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z Firmą, tj. podmiotów będących jej dostawcami
  • Tak, chciałbym otrzymywać od OSDW Azymut Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-460), ul. Gottlieba Daimlera 2 informacje marketingowe w formie papierowej, dotyczące podmiotów współpracujących ze Spółką, tj. podmiotów będących jej dostawcami

Dane kontaktowe
Dane kontaktowe będą potrzebne w wypadku zamawiania produktów fizycznych. Zostaną Państwo poproszeni o ich uzupełnienie w momencie składania zamówienia.

W wypadku podania numeru telefonu ułatwi nam to kontakt z Państwem!


Administratorem Danych Osobowych jest PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k., adres siedziby: ul. G. Daimlera 2 02-460 Warszawa dalej także jako "Spółka". Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wszpwn.com.pl lub korespondencyjnie: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji udostępnianych przez Spółkę produktów lub usług lub marketingu towarów i usług własnych Spółki (w formie papierowej), stanowiącego tzw. prawnie uzasadniony interes Spółki - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług lub produktów innych podmiotów - w formie elektronicznej, telefonicznej lub papierowej, w zależności od wyrażonej zgody.

Dane osobowe mogą być przetwarzane, o ile zostanie wyrażona odrębna zgoda, w sposób zautomatyzowany, tj. w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu, w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw. Taka zgoda będzie zbierana wyłącznie wtedy, gdy profilowanie ma wywoływać skutki prawne wobec klienta lub w inny sposób istotnie na niego wpływać.

W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. W innych przypadkach dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub innym podmiotom, jeżeli wynika to wyraźnie z odrębnie złożonej zgody na udostępnienie.

Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z produktów/usług Spółki będą przetwarzane na czas umożliwienia nabycia produktu i jego dostarczenia lub przez okres rzeczywistego korzystania z danej usługi, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług Spółki w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług/dostawę produktów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości z nich skorzystania.